Zarządzenie nr 0050.664.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 października 2019 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo—rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie