w sprawie ustalenia wysokości wadium, kaucji i stawki wywoławczej w lokalach użytkowych