Samodzielne stanowisko do spraw produktów turystycznych

Główny Specjalista - Renata Karpińska

Zakres działania:

  1. Przygotowywanie i realizacja w porozumieniu z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi projektów, programów oraz produktów zwiększających atrakcyjność turystyczną Cieszyna, w tym promocja Programu Promocji Markowych Produktów Turystycznych Cieszyna.
  2. Współdziałanie z innymi wydziałami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie turystyki.
  3. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działań turystycznych oraz konsultowanie projektów innych podmiotów ubiegających się o środki zewnętrzne w tym zakresie.
  4. Opracowywanie materiałów promocyjnych miasta Cieszyna.
  5. Opracowywanie i aktualizowanie informacji wizualnej miasta Cieszyna.
  6. Opracowywanie i aktualizowanie informacji wizualnej Urzędu.
  7. Realizacja bądź współrealizacja imprez turystycznych, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat, bądź udziela dofinansowania na ich realizację.
  8. Administrowanie stroną internetową: www.visitcieszyn.com.
  9. Organizowanie i realizowanie konkursów organizowanych przez miasto.
  10. Realizowanie działań wynikających ze współpracy miasta Cieszyna z innymi gminami, w tym z miastami partnerskimi.