Inspektor - Tomasz Bizoń


Zakres działania: 
  1. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
  2. nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
  3. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
  4. wykonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.