Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe - powołanie na stanowisko