mgr Janusz Sikora(pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie)

43- 400 Cieszyn
ul. Limanowskiego 7
biuro nr 18
tel. (33) 479 49 71