HERB

Pole tarczy herbowej błękitne. U podstawy błękitna rzeka ( Olza), wyobrażona przez faliste linie. Nad rzeką na osi pionowej otwarta brama miejska z podniesioną broną (kratownicą) w baszcie zwieńczonej blankowaniem. Po obu stronach bramy umieszczone symetrycznie dwie dwukondygnacyjne baszty – wieże zakończone blankiem i zwieńczone czerwonymi ostrosłupowymi hełmami. Nad bramą pomiędzy basztami – wieżami złoty koronowany orzeł Piastów cieszyńskich z rozpostartymi skrzydłami i głową zwróconą w prawo.

(Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Cieszyna - Opis Herbu Miasta Cieszyna)

 

FLAGA

kolory – czerwony, niebieski, żółty

 (Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Cieszyna - BarwyMiasta)

 

LOGO

Logo miasta Cieszyna

Uchwała Nr XIX/174/16 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia logo Cieszyna

 

 

HEJNAŁ

Hejnał (plik WAV)