URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala 33/ 4794 200
fax 33/ 4794 303
urzad@um.cieszyn.pl
gmcieszyn@sekap.pl


Dane do faktury: 
Miasto Cieszyn
NIP: 5482404950 
Rynek 1, 43-400 Cieszyn
 
 
Burmistrz Miasta - Ryszard Macura
tel. 33/ 47 94 300
rmacura@um.cieszyn.pl
 
Zastępca Burmistrza Miasta - Aleksander Cierniak
tel. 33/47 94 301
acierniak@um.cieszyn.pl
 
Sekretarz Miasta - Stanisław Kawecki
tel. 33/ 4794 302
sekretarz@um.cieszyn.pl
 
Skarbnik Miasta - Alicja Dąbrowska
tel. 33/ 4794 308
skarbnik@um.cieszyn.pl


Biuro Rady Miejskiej
tel. 33/ 4794 311
fax 33/ 4794 313
biurorady@um.cieszyn.plWydział Organizacyjny
tel. 33/ 4794 200 
fax 33/4794 207
or@um.cieszyn.pl
 
Referat Organizacyjno-Administracyjny
tel. 33/ 4794 204 - Kadry
kadry@um.cieszyn.pl

Referat Informatyczny
tel. 33/ 4794 214
agorniak@um.cieszyn.pl


Referat Gospodarczo-Remontowy

tel. 33/ 4794 206
zhuczala@um.cieszyn.pl
 
Archiwum zakładowe
tel. 33/ 4794 218
gfolta@um.cieszyn.pl


Wydział Finansowy

tel. 33/ 4794 200
finansowy@um.cieszyn.pl
 
Referat Budżetu
tel. 33/ 4794 290
finansowy2@um.cieszyn.pl

 
Referat Podatków
tel. 33/ 4794 286
podatki@um.cieszyn.pl
 
Referat Dochodów, Windykacji i Egzekucji
tel. 33/ 4794 318
finansowy3@um.cieszyn.pl


Wydział Kultury
tel. 33/ 4794 332
tel. 33/ 4794 346
tel. 33/ 4794 340

kultura@um.cieszyn.pl


Biuro promocji, informacji i turystyki
tel. 33/ 4794 240 
promocja@um.cieszyn.pl 

strony internetowe www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl 
tel. 33/ 4794 243
promocja2@um.cieszyn.pl

Redaktor "Wiadomości Ratuszowych"
tel. 33/4794 242
wr@um.cieszyn.pl

Miejskie Centrum Informacji tel. 33/ 4794 248, 249 
mci@um.cieszyn.pl


Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Naczelnik
tel. 33/ 4794 250

srm@um.cieszyn.pl
 
Referat Planowania
tel. 33/ 4794 262, 264, 254
srm@um.cieszyn.pl
 
Referat  Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu 
tel. 33/ 4794 261, 260, 263, 265
srm@um.cieszyn.pl
 
Referat Infrastruktury Miejskiej
tel. 33/ 4794 255, 256
rdg@um.cieszyn.pl
 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. 33/ 4794 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
grunty@um.cieszyn.pl
 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 33/ 4794 271
ochrona@um.cieszyn.pl
 

Audytor Wewnętrzny

tel. 33/ 4794 316
gczyzowska@um.cieszyn.pl
 

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

tel. 33/ 4794 229
jmendera@um.cieszyn.pl

URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

ul. Ratuszowa 1
43-400 Cieszyn
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

tel. 33/ 4794 322
modgik@um.cieszyn.pl
 
Oddział Geodezji i Katastru Nieruchomości
tel. 33/ 4794 329

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 33/ 4794 322

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

tel. 33/ 4794 321 Samodzielne stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości tel. 33/ 4794 325
 

URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

ul. Kochanowskiego 14
43-400 Cieszyn
 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
tel. 33/ 4794 373 - Ewidencja ludności
tel. 33/ 4794 374 - Dowody osobiste
tel. 33/ 4794 372 - Sprawy wojskowe
tel. 33/ 4794 375 - Działalność Gospodarcza

sok@um.cieszyn.pl
 

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 33/ 4794 365
usc@um.cieszyn.pl
 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 33/ 4794 368 fax 33/4794 367
tel. alarmowy 33/ 4794 366

tel. kom. 782 981 117
gcr@um.cieszyn.pl
 

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
tel. 33/ 4794 353 
fax 33/ 4794 361
inwestycje1@um.cieszyn.pl

Referat  Zamówień Publicznych
tel. 33/ 4794 350

Referat  Inwestycji
tel. 33/ 4794 360

Referat  Funduszy Zewnętrznych
tel. 33/ 4794 382


Biuro Kontroli
tel. 33/ 4794 390
kontrola@um.cieszyn.pl
 

Wydział Sportu
tel. 33/4794 392
ccienciala@um.cieszyn.pl

Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków
tel. 33/8510 007
fax. wewn. 104
hws@onet.pl