Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

Numer polisy: DU 32465896


Termin zgłaszania szkód:

Każda szkoda winna być zgłoszona niezwłocznie do ubezpieczyciela - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, nie później niż do 7 dni od dnia powstania szkody.

 
Procedura zgłaszania szkód:

1. Zgłoszenie telefoniczne za pośrednictwem infolinii: 32 255 40 38, 32 250 20 50 

2. Zgłaszanie drogą elektroniczną pod adresem:  katowice.szkody@tuw.pl

Każde szkoda winna być także zgłoszona do Miejskiego Zarządu Dróg.