Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

Numer polisy: Seria A-A nr 270153


Termin zgłaszania szkód:

Każda szkoda winna być zgłoszona niezwłocznie do ubezpieczyciela - INTERRISK TU S.A. oraz do Miejskiego Zarządu Dróg, nie później niż do 7 dni od dnia powstania szkody.

 
Procedura zgłaszania szkód:

1. Zgłoszenie telefoniczne za pośrednictwem infolinii: 22 212 20 12

2. Zgłaszanie drogą elektroniczną pod adresem:  umowy.generalneir@vigekspert.pl

Każde szkoda winna być także zgłoszona do Miejskiego Zarządu Dróg.Załączniki:

Wniosek - Zgłoszenie szkody majątkowej