Zamek Cieszyn

ul. Zamkowa 3 a, b, c,
43-400 Cieszyn

  • NIP: 548-26-34-242
  • REGON: 241812688

Inspektor Danych Osobowych 

 iod@zamekcieszyn.pl

Koordynator ds. dostępności

wbeczek@zamekcieszyn.pl 
jmalorny@zamekcieszyn.pl