ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Cieszynie 

Gmina:    48 1050 1083 1000 0022 6978 6220

Powiat:    90 1050 1083 1000 0022 6978 6725

 

Opłata skarbowa:

- rachunek bankowy: 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284

                                  Miasto Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn

- kasa UM Cieszyn:  od poniedziałku do piątku od 9:00 do 12:00

W tytule wpłaty należy precyzyjnie określić czego opłata skarbowa dotyczy.