Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.Logo ZBM

ul. Liburnia 2a
43-400 Cieszyn

NIP: 548-248-05-08
REGON: 240 404 177

Telefon: 33 852 25 60
Faks: 33 851 33 63
Adres www: www.zbm.cieszyn.pl
E-mail: sekretariat@zbm.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZBMwCieszynie/skrytka


Udziały: 100 % Gmina Cieszyn.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - w załączniku.Załączniki:

Wpis do KRS