Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.

ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn

NIP:548-260-67-54
REGON: 241423780

Sąd Rejonowy w Bielska-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347288
wysokość kapitału zakładowego: 25.256.000,00 zł   

Telefon: 33 479 41 00
Adres www: www.zgk.cieszyn.pl
E-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl