Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn

NIP:548-260-67-54
REGON: 241423780

Telefon: 33 479 41 00

www.zgk.cieszyn.pl
E-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl