Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn


NIP
:548-260-67-54
REGON: 241423780

Telefon (33) 479 41 00
Faks (33) 479 41 13

www.zgk.cieszyn.pl
E-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl