Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn


NIP
:548-260-67-54
REGON: 241423780

Telefon (33) 479 41 00
Faks (33) 479 41 13

www.zgk.cieszyn.pl
E-mail: zgk@zgk.cieszyn.plGodziny pracy Spółki:


    od poniedziałku do piątku w godz.  7:00 – 15:00
    kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00
     
     Przyjmowanie stron:
    wtorek w godz.  11.00 - 15.00 - po uzgodnieniu telefonicznym.Numer rachunku bankowego: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777
                                                        ING Bank Śląski o/ Cieszyn

Akt założycielski

Akt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Repertorium A NR 13955/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

Uchwała nr XXXVIII/413/09
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 października 2009
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego ZGK w Cieszynie w celu przekształcenia w spółkę z o.o.
(w załączniku)Załączniki:

Uchwała nr XXXVIII/413/09