Janusz Pieprzka
Kierownik Działu

faks  (033) 851-33-63
adres  ul.Liburnia 2a Cieszyn
pokój nr 6
 
Daniel Kasztura

Adres Redakcji: 
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2a,

                            tel. 033/ 8522560, fax 033/ 8513363, e-mail sekretariat@zbm.cieszyn.pl