STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Oddziały
Organ wykonawczy
                 Dyrektor - Katarzyna Gładczak
                 Wicedyrektor - Barbara Bednarczyk
                 Główny księgowy - Irena Brzezina
                 Sekretarz - Katarzyna Sopuszyńska
                 Kierownik Gospodarczy - Celina Macura
                 Referent - Olga Macura
Samorządowe jednostki organizacyjne
        Oświata
                Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich