STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Oddziały
Organ wykonawczy
        Dyrektor - Katarzyna Gładczak
                 Wicedyrektor - Jadwiga Gaszek
                 Główny księgowy - Krystyna Szewczyk
                 Sekretarz - Katarzyna Sopuszyńska
                 Kierownik Gospodarczy - Irena Brzezina
Samorządowe jednostki organizacyjne
        Oświata
                Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi