STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Oddziały
Organ wykonawczy
        Dyrektor - Renata Chamera-Wójcik
                 Wicedyrektor - Wojciech Tomsia
                 Główny księgowy - Jolanta Szczerba
                 Sekretarz - Katarzyna Wardas
                 Kierownik Gospodarczy - Irena Brzezina
Samorządowe jednostki organizacyjne
        Oświata
                Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi