STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organ wykonawczy
        Teresa Karmowska - Dyrektor - Teresa Karmowska
                nauczyciel - Marzena Byrtus
                nauczyciel - Justyna Kabiesz
                nauczyciel - Dorota Skałka
Jednostki pomocnicze
Ciała doradcze
Oddziały
Związki i stowarzyszenia
Samorządowe jednostki organizacyjne