STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor - Czesława Itner

nauczyciel - Ewa Kula
nauczyciel - Patrycja Chowaniec
nauczyciel - Bożena Troszok
nauczyciel - Katarzyna Jachymczyk
nauczyciel - Beata Kusek
nauczyciel - Marianna Kudzia
nauczyciel - Anna Grobosz
nauczyciel - Patrycja Szczupak
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej - Jolanta Cieplik
nauczyciel wspomagający - Anna Pilch
katecheta - Danuta Gojowy
katecheta - Gabriela Sikora