STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Jednostki pomocnicze
Ciała doradcze
Organ wykonawczy
        Dyrektor - Czesława Itner
                nauczyciel - Magdalena Brudny
                nauczyciel - Patrycja Chowaniec
                nauczyciel - Dobrosława Kukuczka
                nauczyciel - Bożena Troszok
                nauczyciel - Katarzyna Jachymczyk
Oddziały
Związki i stowarzyszenia
Samorządowe jednostki organizacyjne