URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIEZdjęcie Ratusza

Rynek 1
43-400 Cieszyn

tel. centrala 33 479 42 00
fax 33 479 43 03
urzad@um.cieszyn.pl

NIP Miasta Cieszyna: 548-240-49-50
REGON Miasta Cieszyna: 072-182-338
KOD TERYTORIALNY: 24 03 011

NIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie: 548-001-85-04
REGON Urzędu Miejskiego w Cieszynie: 000-515-709


Dane do faktury:
Miasto Cieszyn
NIP: 548-240-49-50
Rynek 1, 43-400 Cieszyn


Burmistrz Miasta - Gabriela Staszkiewicz

tel. 33 479 43 00
gstaszkiewicz@um.cieszyn.pl


I Zastępca Burmistrza Miasta - Krzysztof Kasztura

tel. 33 479 43 01
kkasztura@um.cieszyn.pl


II Zastępca Burmistrza Miasta - Przemysław Major

tel. 33 479 43 02
pmajor@um.cieszyn.pl


Sekretarz Miasta - Stanisław Kawecki

tel. 33 479 43 02
sekretarz@um.cieszyn.pl


Skarbnik Miasta - Alicja Dąbrowska

tel. 33 479 43 08
skarbnik@um.cieszyn.plSamodzielne Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych

tel. 33 479 42 21
msobiecka@um.cieszyn.pl


Biuro Rady Miejskiej

tel. 33 479 43 11
fax 33 479 43 13
biurorady@um.cieszyn.pl


Wydział Organizacyjny

fax 33 479 43 03

Naczelnik
tel. 33 479 42 10
or@um.cieszyn.pl

Referat Organizacyjno-Administracyjny
tel. 33 479 42 08
tel. 33 479 42 09
tel. 33 479 42 01
tel. 33 479 42 03
tel. 33 479 42 04 - Kadry
tel. 33 479 42 05 - Kadry
kadry@um.cieszyn.pl

Referat Informatyczny
tel. 33 479 42 15
tel. 33 479 42 13
tel. 33 479 42 14
tel. 33 479 42 12
mpaszek@um.cieszyn.pl

Referat Gospodarczo-Remontowy
tel. 33 479 42 06
tel. 33 479 42 07
tel. 33 479 42 16
tel. 33 479 42 11
zhuczala@um.cieszyn.pl

Archiwum zakładowe
tel. 33 479 42 18
gfolta@um.cieszyn.pl


Wydział Finansowy

Naczelnik
tel. 33 479 42 80
finansowy@um.cieszyn.pl

Referat Budżetu
tel. 33 479 42 90
tel. 33 479 42 95
tel. 33 479 42 93
tel. 33 479 42 98
tel. 33 479 42 91
tel. 33 479 42 88
tel. 33 479 42 89
tel. 33 479 42 79
tel. 33 479 42 96
tel. 33 479 42 92
finansowy@um.cieszyn.pl

Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji
tel. 33 479 42 86
tel. 33 479 43 18
tel. 33 479 42 97
tel. 33 479 42 94
tel. 33 479 42 52
tel. 33 479 42 84
tel. 33 479 42 87
tel. 33 479 42 85
tel. 33 479 42 83
tel. 33 479 42 81
tel. 33 479 42 82
tel. 33 479 43 17
finansowy3@um.cieszyn.pl
podatki@um.cieszyn.pl


Wydział Kultury i Promocji Miasta

Naczelnik
tel. 33 479 43 32

tel. 33 479 43 46
tel. 33 479 42 41
kultura@um.cieszyn.pl

Strony internetowe: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl
tel. 33 479 42 43
promocja2@um.cieszyn.pl

Redaktor „Wiadomości Ratuszowych”
tel. 33 479 42 42
wr@um.cieszyn.pl

Miejskie Centrum Informacji
tel. 33 479 42 48
tel. 33 479 42 49
mci@um.cieszyn.pl


Samodzielne stanowisko do spraw produktów turystycznych

tel. 33 479 42 40
promocja@um.cieszyn.pl


Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Naczelnik
tel. 33 479 42 50
srm@um.cieszyn.pl

Referat Planowania Przestrzennego
tel. 33 479 42 58
tel. 33 479 42 60
tel. 33 479 42 61
tel. 33 479 42 63
tel. 33 479 42 64
tel. 33 479 42 65
srm@um.cieszyn.pl

Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej
tel. 33 479 42 54
tel. 33 479 42 55
tel. 33 479 42 56
tel. 33 479 42 50
rdg@um.cieszyn.pl


Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik
tel. 33 479 42 30
npiksa@um.cieszyn.pl

tel. 33 479 42 31
tel. 33 479 42 32
tel. 33 479 42 33
tel. 33 479 42 34
tel. 33 479 42 35
tel. 33 479 42 36
tel. 33 479 42 37
grunty@um.cieszyn.pl


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naczelnik
tel. 33 479 42 70

tel. 33 479 42 71
tel. 33 479 42 72
tel. 33 479 42 73
tel. 33 479 42 75
tel. 33 479 42 76
tel. 33 479 42 78
tel. 33 479 42 22
ochrona@um.cieszyn.pl


Audytor Wewnętrzny

tel. 33 479 43 16
gczyzowska@um.cieszyn.pl


Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

tel. 33 479 42 29
jmendera@um.cieszyn.plURZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

ul. Ratuszowa 1
43-400 Cieszyn


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Naczelnik
tel. 33 479 43 20
modgik@um.cieszyn.pl

Oddział Geodezji i Katastru Nieruchomości
tel. 33 479 43 29
ewgrun@um.cieszyn.pl

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 33 479 43 22

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
tel. 33 479 43 21

Samodzielne stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości
tel. 33 479 43 25
surban@um.cieszyn.plURZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

ul. Kochanowskiego 14
43-400 Cieszyn


Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Naczelnik
tel. 33 479 43 71

tel. 33 479 43 73 - Ewidencja ludności
tel. 33 479 43 74 - Dowody osobiste
tel. 33 479 43 72 - Sprawy wojskowe
tel. 33 479 43 75 - Działalność Gospodarcza
sok@um.cieszyn.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik
tel. 33 479 43 63

tel. 33 479 43 65
tel. 33 479 43 86
usc@um.cieszyn.pl


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Szef
tel. 33 479 43 68

tel. 33 479 43 69
tel. 33 479 43 70
fax 33 479 43 67
tel. alarmowy 33 479 43 66
gcr@um.cieszyn.pl


Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Naczelnik
tel. 33 479 43 53

fax 33 479 43 61
inwestycje1@um.cieszyn.pl

Referat  Zamówień Publicznych i Inwestycji
tel. 33 479 43 54

Referat  Funduszy Zewnętrznych
tel. 33 479 43 82


Biuro Kontroli

Kierownik
tel. 33 479 43 90
kontrola@um.cieszyn.pl


Wydział Sportu

Naczelnik
tel. 33 479 43 95
ccienciala@um.cieszyn.pl

tel. 33 479 43 92
tel. 33 479 43 93
tel. 33 479 43 94
tel. 33 479 43 96
sport@um.cieszyn.pl

Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków
tel. 33 851 00 07
tel. 33 851 00 09
fax. 33 850 01 04
hws@onet.pl