URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE Zdjęcie Ratusza

Rynek 1
43-400 Cieszyn

tel. centrala 33/ 4794 200
fax 33/ 4794 303
urzad@um.cieszyn.pl

NIP Miasta Cieszyna: 5482404950
REGON Miasta Cieszyna: 072182338
KOD TERYTORIALNY: 2403011

NIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie: 5480018504
REGON Urzędu Miejskiego w Cieszynie: 000515709

Dane do faktury:
Miasto Cieszyn
NIP: 5482404950
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Burmistrz Miasta - Gabriela Staszkiewicz
tel. 33/ 4794 300
gstaszkiewicz@um.cieszyn.pl

I Zastępca Burmistrza Miasta - Krzysztof Kasztura
tel. 33/ 4794 301
kkasztura@um.cieszyn.pl

II Zastępca Burmistrza Miasta - Przemysław Major
tel. 33/ 4794 302
pmajor@um.cieszyn.pl

Sekretarz Miasta - Stanisław Kawecki
tel. 33/ 4794 302
sekretarz@um.cieszyn.pl

Skarbnik Miasta - Alicja Dąbrowska
tel. 33/ 4794 308
skarbnik@um.cieszyn.pl


Samodzielne Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych
tel. 33/ 4794 221
msobiecka@um.cieszyn.pl

Biuro Rady Miejskiej
tel. 33/ 4794 311
fax 33/ 4794 313
biurorady@um.cieszyn.pl

Wydział Organizacyjny
fax 33/ 4794 303

Naczelnik
tel. 33/ 4794 210
or@um.cieszyn.pl

Referat Organizacyjno-Administracyjny
tel. 33/ 4794 204 - Kadry
kadry@um.cieszyn.pl

Referat Informatyczny
tel. 33/ 4794 214
agorniak@um.cieszyn.pl

Referat Gospodarczo-Remontowy
tel. 33/ 4794 206
zhuczala@um.cieszyn.pl

Archiwum zakładowe
tel. 33/ 4794 218
gfolta@um.cieszyn.pl

Wydział Finansowy
Naczelnik
tel. 33/ 4794 280
finansowy@um.cieszyn.pl

Referat Budżetu
tel. 33/ 4794 290
finansowy2@um.cieszyn.pl

Referat Podatków
tel. 33/ 4794 286
podatki@um.cieszyn.pl

Referat Dochodów, Windykacji i Egzekucji
tel. 33/ 4794 318
finansowy3@um.cieszyn.pl

Wydział Kultury i Promocji Miasta
tel. 33/ 4794 332
tel. 33/ 4794 346
tel. 33/ 4794 340
kultura@um.cieszyn.pl

Strony internetowe www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl
tel. 33/ 4794 243
promocja2@um.cieszyn.pl

Redaktor „Wiadomości Ratuszowych”
tel. 33/ 4794 242
wr@um.cieszyn.pl

Miejskie Centrum Informacji
tel. 33/ 4794 248
tel. 33/ 4794 249
mci@um.cieszyn.pl

Samodzielne stanowisko do spraw produktów turystycznych
tel. 33/ 4794 240
promocja@um.cieszyn.pl

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Naczelnik
tel. 33/ 4794 250
srm@um.cieszyn.pl

Referat Planowania
tel. 33/ 4794 262
tel. 33/ 4794 264
tel. 33/ 4794 254
srm@um.cieszyn.pl

Referat  Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu
tel. 33/ 4794 261
tel. 33/ 4794 260
tel. 33/ 4794 263
tel. 33/ 4794 265
srm@um.cieszyn.pl

Referat Infrastruktury Miejskiej
tel. 33/ 4794 255
tel. 33/ 4794 256
rdg@um.cieszyn.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik
tel. 33/ 4794 230

tel. 33/ 4794 231
tel. 33/ 4794 232
tel. 33/ 4794 233
tel. 33/ 4794 234
tel. 33/ 4794 235
tel. 33/ 4794 236
tel. 33/ 4794 237
grunty@um.cieszyn.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik
tel. 33/ 4794 270

tel. 33/ 4794 271
tel. 33/ 4794 272
tel. 33/ 4794 273
tel. 33/ 4794 275
tel. 33/ 4794 276
tel. 33/ 4794 278
tel. 33/ 4794 222
ochrona@um.cieszyn.pl

Audytor Wewnętrzny
tel. 33/ 4794 316
gczyzowska@um.cieszyn.pl

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
tel. 33/ 4794 229
jmendera@um.cieszyn.pl


URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

ul. Ratuszowa 1
43-400 Cieszyn

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Naczelnik
tel. 33/ 4794 320
modgik@um.cieszyn.pl

Oddział Geodezji i Katastru Nieruchomości
tel. 33/ 4794 329

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 33/ 4794 322

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
tel. 33/ 4794 321

Samodzielne stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości
tel. 33/ 4794 325


URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE
ul. Kochanowskiego 14
43-400 Cieszyn

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
tel. 33/ 4794 373 - Ewidencja ludności
tel. 33/ 4794 374 - Dowody osobiste
tel. 33/ 4794 372 - Sprawy wojskowe
tel. 33/ 4794 375 - Działalność Gospodarcza
sok@um.cieszyn.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 33/ 4794 365
usc@um.cieszyn.pl

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 33/ 4794 368
fax 33/ 4794 367
tel. alarmowy 33/ 4794 366
gcr@um.cieszyn.pl

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
tel. 33/ 4794 353
fax 33/ 4794 361
inwestycje1@um.cieszyn.pl

Referat  Zamówień Publicznych
tel. 33/ 4794 350

Referat  Inwestycji
tel. 33/ 4794 360

Referat  Funduszy Zewnętrznych
tel. 33/ 4794 382

Biuro Kontroli
tel. 33/ 4794 390
kontrola@um.cieszyn.pl

Wydział Sportu
tel. 33/ 4794 392
ccienciala@um.cieszyn.pl

Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków
tel. 33/ 8510 007
fax. wewn. 104
hws@onet.pl