W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 25612 artykułów
zarządzenie nr: 1010.40.2021
zarządzenie nr 1010.40.2021
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie zasad prowadzenia postępowań mających na celu ustalenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.624.2021
zarządzenie nr 0050.624.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie Punktu Szczepień Powszechnych, zlokalizowanego w Hali Widowiskowo -Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie przy ulicy Sportowej 1
uchyla/traci moc 0050.213.2021,
Status obowiązujące
Znak sprawy: SRM-II.6733.30.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.30.2021
Rodzaj dokumentu informacja o dokonaniu uzgodnień
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 1 grudnia 2021 r. SRM-II.6733.30.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz z zabudową zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK1a1b-1P na dz. nr 77/4 i 81 obr. 77 oraz dz. nr 128/1 obr. 76 w Cieszynie przy ul. Jastrzębiej. Sieć elektroenergetyczna będzie budowana jako linia kablowa ziemna typu NA2XY-J 4x120mm2, o długości ok. 17 m. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tutejszy organ w dniu 10 listopada 2021 r. wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami uzgadniającymi, tj. Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach w zakresie melioracji, Starostą Cieszyńskim w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach postanowieniem uzgodnił projekt decyzji, a Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zaopiniował pozytywnie projekt decyzji. W wyznaczonym terminie Starosta Cieszyński nie zajął stanowiska – wobec czego uzgodnienie uważa się za dokonane. Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do ww. działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w tej sprawie w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach: od 730 do 1630 w poniedziałek, od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, od 730 do 1430 w piątek. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi. Postępowanie toczy się na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Popiołka, ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn.   Z up. Burmistrza Miasta Arkadiusz Skowroński Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta  
zarządzenie nr: 0050.612.2021
zarządzenie nr 0050.612.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.611.2021
zarządzenie nr 0050.611.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania do składu Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna
Status obowiązujące