W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 25656 artykułów
Zapytanie w sprawie: nasadzenia drzew i krzewów w Cieszynie
Zapytanie w sprawie nasadzenia drzew i krzewów w Cieszynie
Nr sprawy BRM.0003.404.2021
Tożsamość radnego Rafał Foltyn
Zapytanie w sprawie: dalszych losów ,,Gościńca Sportowego'' w Cieszynie
Zapytanie w sprawie dalszych losów ,,Gościńca Sportowego'' w Cieszynie
Nr sprawy BRM.0003.403.2021
Tożsamość radnego Rafał Foltyn
Zapytanie w sprawie: Camping ,,Pod czarnym bocianem” - co dalej z Restauracją
Zapytanie w sprawie Camping ,,Pod czarnym bocianem” - co dalej z Restauracją
Nr sprawy BRM.0003.402.2021
Tożsamość radnego Rafał Foltyn

Szanowni Mieszkańcy

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o ., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych lokatorów, informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia ZBM w zakresie realizacji inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji .   Kontynuujemy uruchomiony w III kw. 2021 roku program obejmujący wsparcie działań polegających na trwałej zmianie...

Informacja o dotacjach udzielonych w 2021 r.

Informacja o dotacjach udzielonych w 2021 r. Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o udzielonych w 2021r., przez Gminę Cieszyn, dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub...

Zamówienie na: Modernizacja stadionu miejskiego przy al. J. Łyska w Cieszynie
Zamówienie na Modernizacja stadionu miejskiego przy al. J. Łyska w Cieszynie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy ZPIF.271.1.18.2021
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto a niższej niż progi unijne
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki e-puap urzędu Miejskiego w Cieszynie: /u390efc0tm/
Znak sprawy: SRM-II.6733.28.2021
Znak sprawy SRM-II.6733.28.2021
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 3 grudnia 2021 r. SRM-II.6733.28.2021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 3 grudnia 2021 r. wydałem decyzję Nr L.027.2021 (znak sprawy: SRM-II.6733.28.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz z zabudową zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK1a1b-1P na dz. nr 42 i 52/1 obr. 77 w Cieszynie przy ul. Generała Hallera. Postępowanie toczyło się na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Popiołka, ul. Chopina 10, 43-400 Cieszyn. Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, na które ta inwestycja będzie oddziaływać) mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upłynie dnia 31 grudnia 2021 r. W tym terminie można zapoznać się z aktami sprawy. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.   Z up. Burmistrza Miasta Arkadiusz Skowroński Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
zarządzenie nr: 0050.629.2021
zarządzenie nr 0050.629.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.564.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Cieszynie w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2
zmieniające zarządzenie nr 0050.564.2021,
Status obowiązujące