W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 29934 artykuły
zarządzenie nr : 0050.305.2024
zarządzenie nr 0050.305.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.179.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu opracowującego projekt Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2025
zmieniające zarządzenie nr 0050.179.2024,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.318.2024
zarządzenie nr 0050.318.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Cieszynie
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 25 czerwca 2024 roku
zarządzenie nr : 0050.311.2024
zarządzenie nr 0050.311.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz zawarcia umowy najmu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 obr. 61 położonej w Cieszynie w rejonie Al. J. Łyska na czas oznaczony
uchyla/traci moc 0050.187.2024,
Status obowiązujące

Protokoł z posiedzenia GRDPP z dnia 16 maja 2024 roku

Protokół z posiedzenia  Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 16 maja 2024 roku Posiedzenie odbyło się w obecności 8 członków Rady (lista obecności w załączeniu). Posiedzenie prowadziła członek GRDPP – Małgorzata Węgierek, która stwierdziła prawomocność posiedzenia. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego...

zarządzenie nr : 0050.316.2024
zarządzenie nr 0050.316.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Cieszyn na lata 2025-2029
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 czerwca 2024 r., a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2024 r.
zarządzenie nr : 0050.325.2024
zarządzenie nr 0050.325.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 24 czerwca 2024 roku
zarządzenie nr : 0050.324.2024
zarządzenie nr 0050.324.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 czerwca 2024 roku, a termin zakończenia na dzień 24 czerwca 2024 roku
Adres nieruchomości: Krzeszów, dz. 2479/1 oraz 2479/3
Adres nieruchomości Krzeszów, dz. 2479/1 oraz 2479/3
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
Typ przetargu ustny przetarg nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza 220 000,00 zł
Data przetargu
zarządzenie nr : 0050.317.2024
zarządzenie nr 0050.317.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów
Status obowiązujące

Uchwała nr 22/III/24

UCHWAŁA NR 22/III/24 CIESZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 8 maja 2024 roku   w sprawie oceny działań na rzecz osób starszych w świetle Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2023 oraz  oceny sprawozdania jako dokumentu

Uchwała nr 21/III/24

UCHWAŁA NR 21/III/24 CIESZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 8 maja 2024 roku   w sprawie oceny realizacji w 2023 roku  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna w zakresie realizacji celu strategicznego: Zapewnienie osobom starszym wysokiej jakości życia i uczestnictwa w sferze publicznej

Uchwała nr 20/III/24

UCHWAŁA NR 20/III/24 CIESZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 10 kwietnia 2024 roku   w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Obchodów 20-lecia Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku

zarządzenie nr : 0050.313.2024
zarządzenie nr 0050.313.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.115.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
zmieniające zarządzenie nr 0050.115.2020,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.312.2024
zarządzenie nr 0050.312.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście w teren działek nr 9/2, 10/2, 11/1, 11/2 obr. 61 oraz części działki nr 9/6 obr. 61 położonych przy Al. J. Łyska w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.310.2024
zarządzenie nr 0050.310.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia składu Cieszyńskiej Rady Sportu.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.308.2024
zarządzenie nr 0050.308.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania środka trwałego do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
Status obowiązujące