W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 26738 artykułów
Znak sprawy: SRM-II.6733.15.2022
Znak sprawy SRM-II.6733.15.2022
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 5 lipca 2022 r. SRM-II.6733.15.2022   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN na dz. nr 35/5; 35/9 i 35/11 obr. 35 w Cieszynie przy ul. Stawowej. Inwestycja będzie polegała na budowie sieci elektroenergetycznej ziemnej typu NA2XY-J 4x240mm2 o długości ok. 80 m, przebiegającej od istniejącej stacji transformatorowej „Cieszyn CWUCH” nr 22475 zlokalizowanej na dz. nr 35/5 obr. 35 do zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK1a1b-1Pw projektowanego do montażu na działce nr 35/11 obr. 35. Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do ww. działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w tej sprawie w terminie do dnia 19 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach: od 730 do 1630 w poniedziałek, od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, od 730 do 1430 w piątek. Postępowanie toczy się na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Popiołka.   Z up. Burmistrza Miasta Arkadiusz Skowroński Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
zarządzenie nr: 0050.344.2022
zarządzenie nr 0050.344.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie postępowania z pojazdem marki Mazda 6, rocznik 2007, o nr rej. SL 82973, przejętym z mocy ustawy na własność przez Gminę Cieszyn na podstawie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Status obowiązujące
Znak sprawy: SRM-II.6733.13.2022
Znak sprawy SRM-II.6733.13.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 1 lipca 2022 r. SRM-II.6733.13.2022   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) obwieszczam, że na wniosek z dnia 24 maja 2022 r. Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Łapa, uzupełniony i wyjaśniony w dniach 7 czerwca 2022 r. oraz 22 czerwca 2022 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przewieszonej przewiązki komunikacyjnej (łącznika komunikacyjnego) pomiędzy budynkiem pawilonu III, a budynkiem pawilonu łóżkowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na dz. nr 97/16 obr. 45 w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, o następującym zakresie i parametrach: 1) rozbudowa drugiego piętra pawilonu łóżkowego poprzez wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej wraz z budową przewiązki komunikacyjnej łączącej pawilon łóżkowy z drugim piętrem pawilonu III, 2) przebudowa drugiego piętra pawilonu III poprzez wykonanie otworu w ścianie w celu włączenia ciągu komunikacyjnego powstającego w ramach rozbudowy wskazanej w pkt. 1, 3) wykonanie zadaszenia przewiązki komunikacyjnej w postaci dachu płaskiego (kat nachylenia do 120). Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organem wymienionym w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 15 lipca 2022 r.   Z up. Burmistrza Miasta Arkadiusz Skowroński Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta  
uchwała nr: XLI/507/22
uchwała nr XLI/507/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku osób fizycznych z dnia 20 maja 2022 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zmiany ogrzewania w lokalu mieszkalnym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/506/22
uchwała nr XLI/506/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku Fundacji Miejski Nurt z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/505/22
uchwała nr XLI/505/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosków osoby fizycznej z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na sesji Rady Miejskiej dyskusji radnych i stworzenia w Cieszynie funduszu kompensacyjnego mającego na celu wypłacanie odszkodowań za korzystanie z części dróg, które utrzymane są w katastrofalnym i zagrażającym życiu i zdrowiu użytkowników stanie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/504/22
uchwała nr XLI/504/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku
uchwała nr: XLI/503/22
uchwała nr XLI/503/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna na II półrocze 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/502/22
uchwała nr XLI/502/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
uchwała nr: XLI/501/22
uchwała nr XLI/501/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca