W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 25904 artykuły
zarządzenie nr: 0050.27.2022
zarządzenie nr 0050.27.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Status obowiązujące
Zapytanie w sprawie: weryfikacji wymiany kotłów na terenie Cieszyna zgodnie z nałożonym obowiązkiem
Zapytanie w sprawie weryfikacji wymiany kotłów na terenie Cieszyna zgodnie z nałożonym obowiązkiem
Nr sprawy BRM.0003.430.2022
Tożsamość radnego Wiesław Kluz
Zapytanie w sprawie: bilansu finansowego Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków
Zapytanie w sprawie bilansu finansowego Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków
Nr sprawy BRM.0003.428.2022
Tożsamość radnego Łukasz Bielski
Zapytanie w sprawie: bilansu finansowego obiektów sportowych w Cieszynie
Zapytanie w sprawie bilansu finansowego obiektów sportowych w Cieszynie
Nr sprawy BRM.0003.427.2022
Tożsamość radnego Łukasz Bielski
Zapytanie w sprawie: modernizacji ulic Morcinka i Kargera
Zapytanie w sprawie modernizacji ulic Morcinka i Kargera
Nr sprawy BRM.0003.426.2022
Tożsamość radnego Łukasz Bielski
Zapytanie w sprawie: modernizacji ul. Zofii Kossak - Szatkowskiej
Zapytanie w sprawie modernizacji ul. Zofii Kossak - Szatkowskiej
Nr sprawy BRM.0003.425.2022
Tożsamość radnego Łukasz Bielski
zarządzenie nr: 0050.23.2022
zarządzenie nr 0050.23.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego zrealizowanej inicjatywy lokalnej oraz ustalenia ostatecznego udziału Inicjatorów w kosztach zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej"
Status obowiązujące
Interpelacja w sprawie: renowacji kamiennego krzyża przy kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny
Interpelacja w sprawie renowacji kamiennego krzyża przy kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny
Nr sprawy BRM.0003.429.2022
Tożsamość radnego Wiesław Kluz
Zapytanie w sprawie: Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Zapytanie w sprawie Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr sprawy BRM.0003.424.2022
Tożsamość radnego Rafał Foltyn
Interpelacja w sprawie: Uchwały Nr XXXI/367/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie Cieszyńskiego Browaru Zamkowego
Interpelacja w sprawie Uchwały Nr XXXI/367/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie Cieszyńskiego Browaru Zamkowego
Nr sprawy BRM.0003.423.2022
Tożsamość radnego Rafał Foltyn
Interpelacja w sprawie: Rządowego Programu "Opieka 75+" na rok 2022
Interpelacja w sprawie Rządowego Programu "Opieka 75+" na rok 2022
Nr sprawy BRM.0003.422.2022
Tożsamość radnego Rafał Foltyn
zarządzenie nr: 1010.3.2022
zarządzenie nr 1010.3.2022
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.711.2021
zarządzenie nr 0050.711.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok
zmieniające zarządzenie nr 0050.22.2021, 0050.13.2021,
Status obowiązujące

Dotacje na remont obiektów zabytkowych na rok 2022

Wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy składać do dnia 31 stycznia 2022r. , w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Wykaz dokumentów związanych z...

zarządzenie nr: 0050.21.2022
zarządzenie nr 0050.21.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.20.2022
zarządzenie nr 0050.20.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.22.2022
zarządzenie nr 0050.22.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/436/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca Cieszyn
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2022 r., a termin ich zakończenia na dzień 26 stycznia 2022 r.
zarządzenie nr: 0050.24.2022
zarządzenie nr 0050.24.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.25.2022
zarządzenie nr 0050.25.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Status obowiązujące
Zapytanie w sprawie: Programu Szkolny Klub Sportowy
Zapytanie w sprawie Programu Szkolny Klub Sportowy
Nr sprawy BRM.0003.421.2022
Tożsamość radnego Monika Szlauer
zarządzenie nr: 0050.19.2022
zarządzenie nr 0050.19.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.9.2022
zarządzenie nr 0050.9.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn.
Status obowiązujące