W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 29950 artykułów
zarządzenie nr : 0050.333.2024
zarządzenie nr 0050.333.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Status obowiązujące

Taryfa za odprowadzanie ścieków na lata 2024 - 2027

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją numer C.RZT.70.9.2024 z dnia 28 maja 2024 r. zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn na okres 3 lat. W związku z ogłoszeniem w dniu 19 czerwca 2024 r. w/w decyzji w Biuletynie Informacji...

Zamówienie na: Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie", w zakresie sporządzenia kompletnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu z detalami architektonicznymi (rzuty, przekroje, elewacje, rzędne posadzek, mapa do celów projektowych) oraz architektoniczno-budowlanej w technice skaningu laserowego wraz z zastosowaniem technik fotogrametrycznych
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie", w zakresie sporządzenia kompletnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu z detalami architektonicznymi (rzuty, przekroje, elewacje, rzędne posadzek, mapa do celów projektowych) oraz architektoniczno-budowlanej w technice skaningu laserowego wraz z zastosowaniem technik fotogrametrycznych
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy ZPIF.271.2.18.2024
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Wartość zamówienia Zamówienie o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę zgodną z treścią załącznika nr 1 należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@um.cieszyn.pl lub złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn
zarządzenie nr : 0050.332.2024
zarządzenie nr 0050.332.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia okresowo dodatkowych promocyjnych zasad przejazdu cieszyńską komunikacją miejską
Status obowiązujące
Zamówienie na: Dostawa wyposażenia – krzeseł biurowych dla MOPS w Cieszynie
Zamówienie na Dostawa wyposażenia – krzeseł biurowych dla MOPS w Cieszynie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy ORG.271.24.2024
Zamawiający Gmina Cieszyn - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
zarządzenie nr : 0050.331.2024
zarządzenie nr 0050.331.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
uchyla/traci moc 0050.710.2023,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.328.2024
zarządzenie nr 0050.328.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania środków trwałych wykonanych w ramach projektu "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki" do Powiatu Cieszyńskiego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1010.39.2024
zarządzenie nr 1010.39.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie ustalenia terminu wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w miesiącu czerwcu 2024 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1010.37.2024
zarządzenie nr 1010.37.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie ustalenia terminu wypłaty dodatku osłonowego w miesiącu czerwcu 2024 roku
Status obowiązujące
Interpelacja w sprawie: organizacji seansów o dziejach, historii i kulturze Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej w Transgranicznym Centrum Informacji Turystycznej
Interpelacja w sprawie organizacji seansów o dziejach, historii i kulturze Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej w Transgranicznym Centrum Informacji Turystycznej
Nr sprawy BRM.0003.20.2024
Tożsamość radnego Wiesław Kluz
Interpelacja w sprawie: rozwiązań komunikacji pieszej na ul. Solnej oraz ul. Sikorskiego
Interpelacja w sprawie rozwiązań komunikacji pieszej na ul. Solnej oraz ul. Sikorskiego
Nr sprawy BRM.0003.19.2024
Tożsamość radnego Jakub Skałka
zarządzenie nr : 0211.01.2024
zarządzenie nr 0211.01.2024
wydane przez Dyrektora COK Dom Narodowy
z dnia
w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy" w razie jego nieobecności
Status obowiązujące
Znak sprawy: SRM-II.6733.2.2024
Znak sprawy SRM-II.6733.2.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 10/4, 13/1 obr. 67 i 83 obr 65 w Cieszynie rejonie ul. Łanowej. Cieszyn, dnia 17 czerwca 2024 r. SRM-II.6733.2.2024   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 49 i 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)   zawiadamiam   że w dniu 17 czerwca 2024 r. wydałem decyzję nr L.002.2024 (znak sprawy: SRM - II.6733.2.2024) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 10/4, 13/1 obr. 67 i 83 obr 65 w Cieszynie rejonie ul. Łanowej. Postępowanie toczyło się na wniosek inwestorów: Dawid Woźny, Magdalena Woźny, Julita Woźny, Monika Bizoń, Agata Kocoń i Dariusz Pala. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 1 lipca 2024 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony postępowania mogą wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3-go Maja 1. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Strony postępowania, które zostały zawiadomione o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, mogą złożyć odwołanie w terminie do 15 lipca 2024 r. Strona postępowania, która została zawiadomiona o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji wskazując sposób i formę jego udostępnienia. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku tutejszy organ udostępnia odpis decyzji, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-250 lub 33-4794-261.         z up. Burmistrza Miasta mgr Arkadiusz Skowroński   Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
zarządzenie nr : 120.32.2024
zarządzenie nr 120.32.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Cieszyna podczas równoczesnej nieobecności I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna, II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna i Sekretarza Miasta Cieszyna
Status obowiązujące

Przetarg pisemny, konkurs ofert - lokal użytkowy przy ul. Głębokiej 57 w Cieszynie

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony – konkurs ofert , na prowadzenie w lokalu użytkowym położonym w Cieszynie przy ul. Głębokiej 57 dowolnej działalności gospodarczej.  Lokal o pow. 69,85 m 2 w budynku mieszkalno-usługowym położony na parterze budynku. Wyposażony jest w instalację...

Przetarg pisemny, konkurs ofert - lokal użytkowy przy ul. Głębokiej 32 w Cieszynie

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony – konkurs ofert, na prowadzenie w lokalu użytkowym położonym w Cieszynie przy ul. Głębokiej 32 dowolnej działalności gospodarczej.  Lokal o pow. 13,99 m 2 w budynku mieszkalno-usługowym położony na parterze budynku. Wyposażony jest w instalację...

Przetarg pisemny, konkurs ofert - lokal użytkowy przy ul. Bobreckiej 19 w Cieszynie

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony – konkurs ofert , na prowadzenie w lokalu użytkowym położonym w Cieszynie przy ul. Bobreckiej nr 19 dowolnej działalności gospodarczej.  Lokal o pow. 45,5 m 2 w budynku mieszkalno-usługowym położony na parterze budynku. Wyposażony jest w instalację...

Znak sprawy: SRM-II.6730.96.2023
Znak sprawy SRM-II.6730.96.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego na terenie obejmującym działki nr 28/1; 28/8, 24/8 i 24/11 w obrębie nr 47 przy ul. Gen. Józefa Hallera w Cieszynie. Cieszyn, 14 czerwca 2024 r. SRM-II.6730.96.2023.JW     Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Na podstawie 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)   zawiadamiam   że w dniu 14 czerwca 2024 r. wydałem decyzję NR.051.2024 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego na terenie obejmującym działki nr 28/1; 28/8, 24/8 i 24/11 w obrębie nr 47 przy ul. Gen. Józefa Hallera w Cieszynie. Postępowanie toczyło się na wniosek Pana Rafała Staszkiewicz. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 28 czerwca 2024 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia strony przez publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonej we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 - 4794-265. Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upływa w dniu 12 lipca 2024 r.         Z up. Burmistrza Miasta mgr Arkadiusz Skowroński   Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta      
zarządzenie nr : 0050.327.2024
zarządzenie nr 0050.327.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.326.2024
zarządzenie nr 0050.326.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.507.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
zmieniające zarządzenie nr 0050.507.2019,
Status obowiązujące
Znak sprawy: SRM-II.6730.106.2021
Znak sprawy SRM-II.6730.106.2021
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku usługowego oraz zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny) na działkach o numerach: 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 33/3 w obrębie nr 33, przy ul. Michejdy w Cieszynie. Cieszyn, dnia 12 czerwca 2024 r. SRM-II.6730.106.2021       OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 49, 49a i art. 49b, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)   zawiadamiam   o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku usługowego oraz zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny) na działkach o numerach: 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 33/3 w obrębie nr 33, przy ul. Michejdy w Cieszynie. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji z organami uzgadniającymi tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, jako właściwym zarządcą drogi publicznej, Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Cieszynie – pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie uzgodnił pozytywnie projekt decyzji, natomiast Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej nie zajęli stanowiska w sprawie, w związku z czym uzgodnienia uważa się za dokonane. Pozytywna opinia Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie została złożona bezpośrednio w biurze podawczym tut. organu w dniu 15 maja 2024 r. tj. po upływie wyznaczonego terminu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony postępowania w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia, tj. do dnia 3 lipca 2024 r., mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Po tym terminie zostanie wydana decyzja. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.     Z up. Burmistrza Miasta mgr Arkadiusz Skowroński   Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta  
Znak sprawy: SRM-II.6730.17.2024
Znak sprawy SRM-II.6730.17.2024
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie współwłaścicieli działki nr 40 w obrębie nr 61 położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 30 w Cieszynie, lecz nie są znane tut. organowi ich adresy zamieszkania, o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 45/3 i 45/4 w obrębie nr 61, położonych przy ul. Myśliwskiej w Cieszynie, z równoczesną rozbiórką dwóch istniejących budynków. Cieszyn, dnia 12 czerwca 2024 r. SRM-II.6730.17.2024.JW       OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 53 ust. 1 i 1c oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.) zawiadamiam osoby, które są współwłaścicielami działki nr 40 w obrębie nr 61 położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 30 w Cieszynie, lecz nie są znane tut. organowi ich adresy zamieszkania   o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 45/3 i 45/4 w obrębie nr 61, położonych przy ul. Myśliwskiej w Cieszynie, z równoczesną rozbiórką dwóch istniejących budynków. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji z organem uzgadniającym tj. Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, jako organem właściwym w sprawach melioracji wodnych, Starostą Cieszyńskim, jako organem właściwym ds. ochrony gruntów rolnych oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, jako właściwym zarządcą drogi publicznej. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie i Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, uzgodnili pozytywnie projekt decyzji, natomiast Starosta Cieszyński nie zajął stanowiska w sprawie,w związku z czym uzgodnienie uważa się za dokonane. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony postępowania w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia, tj. do dnia 3 lipca 2024 r., mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Po tym terminie zostanie wydana decyzja. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.       Z up. Burmistrza Miasta mgr Arkadiusz Skowroński   Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta