W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 26678 artykułów
Znak sprawy: SRM-II.6733.10.2022
Znak sprawy SRM-II.6733.10.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Cieszyn, dnia 28 czerwca 2022 r. SRM-II.6733.10.2022   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) obwieszczam, że w dniu 28 czerwca 2022 r. wydałem decyzję Nr L.010.2022 (znak sprawy: SRM-II.6733.10.2022) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce 113/36 obr. 57 w Cieszynie przy ul. Sosnowej. Postępowanie toczy się na wniosek Pana Piotra Hernika, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana Aleksandra Poniatowskiego. Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, na które ta inwestycja będzie oddziaływać) mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upłynie dnia 26 lipca 2022 r. W tym terminie można zapoznać się z aktami sprawy.   Z up. Burmistrza Miasta Arkadiusz Skowroński Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
Interpelacja w sprawie: Kopii gotyckiej rzeźby z XIV w. przedstawiającej Madonnę z Dzieciątkiem na Starym Targu
Interpelacja w sprawie Kopii gotyckiej rzeźby z XIV w. przedstawiającej Madonnę z Dzieciątkiem na Starym Targu
Nr sprawy BRM.0003.483.2022
Tożsamość radnego Władysław Macura
zarządzenie nr: 1010.24.2022
zarządzenie nr 1010.24.2022
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji na stanowisko Referenta w Zespole ds. domów pomocy społecznej i usług
Status obowiązujące
Stanowisko: Asystent Rodziny na umowę zlecenie
Stanowisko Asystent Rodziny na umowę zlecenie
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5, Towarowa 6
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5
Stanowisko: Referent w Dziale Pracy Specjalistycznej
Stanowisko Referent w Dziale Pracy Specjalistycznej
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5
zarządzenie nr: 0050.322.2022
zarządzenie nr 0050.322.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok
zmieniające zarządzenie nr 0050.34.2022, 0050.32.2022, 0050.31.2022, 0050.190.2022, 0050.60.2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.321.2022
zarządzenie nr 0050.321.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
Status obowiązujące
Stanowisko: Oligofrenopedagog
Stanowisko Oligofrenopedagog
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5
zarządzenie nr: 0050.327.2022
zarządzenie nr 0050.327.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego.
Status obowiązujące
Stanowisko: Stanowisko urzędnicze ds. ekodoradztwa i efektywności energetycznej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. ekodoradztwa i efektywności energetycznej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP
zarządzenie nr: 0050.326.2022
zarządzenie nr 0050.326.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania stypendium sportowego celowego
Status obowiązujące
Zamówienie na: Wykonanie czynności ustalania przebiegu granic oraz dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej, pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Straconka, gmina Bielsko-Biała
Zamówienie na Wykonanie czynności ustalania przebiegu granic oraz dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej, pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Straconka, gmina Bielsko-Biała
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GKK.6830.4.2021
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Wartość zamówienia Poniżej równowartości kwoty określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, parter)
Zamówienie na: Wykonanie czynności ustalania przebiegu granic oraz dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej, pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Straconka, gmina Bielsko-Biała
Zamówienie na Wykonanie czynności ustalania przebiegu granic oraz dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej, pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Straconka, gmina Bielsko-Biała
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GKK.6830.3.2021
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Wartość zamówienia Poniżej równowartości kwoty określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, parter)
zarządzenie nr: 0050.323.2022
zarządzenie nr 0050.323.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia zgody na poniesienie wydatków wyższych niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu Miasta w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.319.2022
zarządzenie nr 0050.319.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie obciążenia opłatą z tytułu bezumownego korzystania z części działki nr 20/7 obr. 10 będącej własnością Gminy Cieszyn oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 20/7 obr. 10 na czas oznaczony trzech lat
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.325.2022
zarządzenie nr 0050.325.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia regulaminu Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Cieszyn 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.320.2022
zarządzenie nr 0050.320.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.318.2022
zarządzenie nr 0050.318.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 21.06.2022r. a termin zakończenia na dzień 04.07.2022r.