Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie
o naborze na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2019 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

1. polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym:

1) wsparcie dla osób potrzebujących, wsparcie dla osób starszych, wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych,
2) ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka,
3) wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia.

2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
1) prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
2) prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie,
3) realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy,
4) punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin,
5) program kompleksowej pomocy dla rodzin z problemem uzależnień, bądź dotkniętych przemocą w rodzinie, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym.

3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego.

4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych.

5. kultury i sztuki.

6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

7. kultury fizycznej.

8. turystyki i krajoznawstwa.

9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

10. ochrony i promocji zdrowia.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.
Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartych konkursów ofert.
Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać do dnia 26 listopada 2018 roku do godz. 15.00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, bądź drogą elektroniczną na adres: urzad@um.cieszyn.pl
z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: …...............................”.

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Cieszynie.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna dotyczące powołania komisji konkursowych będzie zamieszczone na stronach internetowych: www.um.cieszyn.pl, www.bip.um.cieszyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij