Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa: Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Termin realizacji: niezwłocznie, w terminie przewidzianym w KPA

Wymagane dokumenty: wniosek zawierający informacje określone w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj.: 
  1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy; 
  2. informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numerze działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
  3. informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2 ww. ustawy; 
  4. oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1; 
  5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65.
Opłaty: opłata skarbowa w wysokości 30 zł. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.), obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Termin realizacji:
niezwłocznie, w terminie przewidzianym w KPA


Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zezwolenia następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 127 i n. k.p.a.


Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych: Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podanie danych kontaktowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązkowe, bez ich podania nie będzie możliwości przyjęcia zgłoszenia i dalszej procedury administracyjnej mającej na celu wydani zezwolenia.Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką. Dane będą przechowywane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67). Wnioskodawca prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Uwagi:  Zgodnie z art. 47 ust. 4 ww. ustawy burmistrz odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności: 
  1. nie dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1, lub 
  2. był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, lub 3) był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65. 
Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu. 

Pracownik odpowiedzialny: inspektor Małgorzata Węgierek, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 117 (Ratusz, I piętro), tel. 33 4794272, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij