Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Wydzierżawianie gruntów Gminy Cieszyn

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa
Wydzierżawianie gruntów Gminy Cieszyn


Podstawy prawne
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). W przypadku wydzierżawiania gruntów Gminy Cieszyn wysokość stawek czynszu dzierżawnego określa Zarządzenie nr 0050.557.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego (najmu) nieruchomości położonych w poszczególnych strefach Miasta Cieszyna.


Termin załatwienia

Obowiązujące przepisy nie przewidują terminów na załatwienie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości.

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydzierżawienie gruntu ze wskazaniem numeru działki, obrębu i powierzchni, mapki z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem dzierżawy oraz określeniem czasu i celu dzierżawy.

Tryb odwoławczy

Sprawy o charakterze cywilno - prawnym, do których należy również zawieranie umów dzierżawy nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.


Opłaty
Od wniosku nie pobiera się opłat skarbowych.


Uwagi
Burmistrz Miasta zatwierdza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz ten zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie /Rynek 1 - Ratusz, I piętro/ na okres 21 dni oraz zamieszczony na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w "Wiadomościach Ratuszowych", prasie lokalnej oraz na zewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Ostateczną decyzję o wydzierżawieniu gruntu na rzecz wnioskodawcy podejmuje Burmistrz Miasta Cieszyna. Umowa dzierżawy zawierana jest pomiędzy Gminą Cieszyn reprezentowaną przez Burmistrza Miasta bądź osobę przez niego upoważnioną i wnioskodawcą.


Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników.

Etap 1 Złożenie lub przesłanie wniosku do Burmistrza Miasta Cieszyna - Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Cieszynie znajduje się na parterze budynku Ratusza.


Przetwarzanie danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia sprawy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką oraz firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z kategoria archiwalną określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podanie nie będzie możliwości udzielania odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek/rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO)


Szczegółowych informacji udziela

p. Natalia Piksa, pok. 6 (parter), tel. 33/ 4794 237.


Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności

Zastępca Naczelnika Natalia Piksa.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij