Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa          

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych         

Podstawy prawne          

- ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), 

- uchwała nr XLV/336/97 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 24.04.1997 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

- uchwała nr L/334/93 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30.06.1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z późn. zm.

- uchwała nr XLII/403/01 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 28.06.2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

Termin załatwienia          

Rozpatrzenie sprawy - wydanie bądź odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje w terminie przewidzianym w KPA          

Wymagane dokumenty         

Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (formularz Wniosek ) zawiera: 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia, 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania, 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, 4. przedmiot działalności gospodarczej, 5. adres punktu sprzedaży, 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 3. decyzję właściwego państwowego inspektoratu sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.          

Tryb odwoławczy          

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje wydana decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna.          

Opłaty 

Przy odbiorze zezwolenia należy przedstawić dowód opłaty wynikającej z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uiszczanej w Kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Srebrna 2) lub na konto Urzędu ING BŚ 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 po uprzednim jej wyliczeniu w Referacie Działalności Gospodarczej na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.          

Uwagi            

Etapy - czynności procedury          

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników                      

Etap 1           

Formularz wniosku można pobrać w Referacie Działalności Gospodarczej Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pokój 113 (I piętro), tel. (0 33) 47 94 255.                  

Formularz (Etap 1 - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) znajduje się w sekcji ZAŁĄCZNIKI na końcu strony         

Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności                    

Kierownik Referatu - Zofia Gruszczyk                        

Etap 2         

Wniosek należy złożyć w Referacie Działalności Gospodarczej Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pokój 113 (I piętro)                    

Załączniki

Wniosek doc, 18 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij