Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.385.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Zarządzenie Nr 0050.385.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. śląskiego Nr 196, poz. 2992).

§1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.
2. Wyznaczam 14 czerwca 2018 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 25 czerwca 2018 r. jako dzień ich zakończenia.
3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§2

1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i Wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych następstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których :organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn w następującym składzie:
1) Paweł Szajor — Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie,
2) dwóch pracowników lub współpracowników Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.
2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w pracowników lub współpracowników Centrum Usług w pracach Zespołu ds. konsultacji.
3. Na przewodniczącego Zespołu powołuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie Pawła Szajora.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij