Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.382.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarządzenie Nr 0050.382.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLII/427/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z dworca zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Hajduka

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.), w wykonaniu uchwały nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 196, poz. 2992)

§1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XLII/427/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustaleniaopłatzakorzystaniezdworcazlokalizowanegowCieszynieprzyul.Hajduka.
2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 czerwca 2018 r., a termin ich zakończenia na dzień 22 czerwca 2018 r.
3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§2

1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w składzie:

1 ) Arkadiusz Skowroński -Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta,
2) Zofia Gruszczyk -Kierownik Referatu lnfrastruktury Miejskiej,
3) Magdalena Rozmus -Inspektor Referatu lnflastniktury Miejskiej.

2. Na Przewodniczącego Zespołu powołuję Arkadiusza Skowrońskiego.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§4

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij