Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.10.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Cieszyn, dnia 13 maja 2020 r.

SRM-II.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm) obwieszczam, że w dniu 13 maja 2020 r. wydałem decyzję Nr L.010.2020 (znak sprawy: SRM-II.6733.10.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

  1. budowie sieci kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 200 (dł. 355,0 m) i 160 mm (dł. 39,0 m) o łącznej długości 394,0 mb.  na części dz. nr 116/4, 116/1, 105, 119/1, 119/2, 119/3 obr. nr 76  w Cieszynie w rejonie ul. Gen. J. Hallera i ul. Jastrzębiej;
  2. budowie sieci wodociągowej z  PEHD Ø 110 (dł. 405,0 m),  Ø 90 (dł. 1,0 m),  Ø 63 (dł. 4,0 m), Ø 40 (dł. 8,0 m) o łącznej długości  418,0 mb. na części dz. nr 72/1, 103, 104, 105, 116/4, 116/1, , 119/5, 114, 117 obr. nr 76  i cz. dz. 64 obr. 77 w Cieszynie w rejonie ul. Gen. J. Hallera i ul. Jastrzębiej.

Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru na które ta inwestycja będzie oddziaływać) mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upłynie dnia 10 czerwca 2020 r.

Postępowanie toczyło się na wniosek Gminy Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Jarząb, ul. Wiejska 51, 43- 400 Cieszyn, z dnia 20 lutego 2020 r., który został ostatecznie uzupełniony w dniu 10 marca 2020 r.  

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii od 20 marca 2020 r. Urząd Miejski w Cieszynie ograniczył aż do odwołania bezpośrednią obsługę stron. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, dzwoniąc pod numer telefonu: 33 479 42 61. Wszelkie wnioski i podania w tej sprawie, w chwili obecnej, należy składać poprzez operatora pocztowego, środki komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza (Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43- 400 Cieszyn) w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
Tomasz Wysocki
Kierownik Referatu
Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Krajobrazu

Otrzymują:

  • tablica ogłoszeń,
  • Biuletyn Informacji Publicznej,
  • SRM-II a/a.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij