W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

22_wniosek w sprawie zmiany zapisów w Statucie Cieszyńskiej Rady Seniorów

Wersja strony w formacie XML

Cieszyn 2020-02-14

BRM 0033/W/22/2020

 
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA
 
Pani Gabriela Staszkiewicz

WNIOSEK
Cieszyńskiej Rady Seniorów

w związku z planowaną zmianą Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów wnosimy o uwzględnienie w Statucie propozycji Rady Seniorów dotyczących zmian oraz uzupełnienia dokumentu o kwestie, których w obecnym statucie brak.

Wnioskujemy o:

 • określenie w Statucie charakteru Rady: doradczy, konsultacyjny, inicjatywny
 • uszczegółowienie zadań Rady, poprzez wskazanie przykładowego katalogu:
  • formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących osób starszych
  • inicjowanie działań na rzecz osób starszych
  • monitorowanie potrzeb osób starszych
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych
  • informowanie społeczności gminy o kierunkach działań podejmowanych przez Gminę oraz inne podmioty na rzecz środowiska seniorów
  • współpraca z regionalnymi i ponadregionalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych
  • uczestniczenie, poprzez swoich przedstawicieli, w gremiach konsultacyjnych dotyczących spraw senioralnych
 • wydłużenie kadencji Rady Seniorów do 4 lat
 • ograniczenia członkostwa w Radzie do dwóch następujących po sobie kadencji
 • uregulowanie trybu podejmowania decyzji - uchwały i pozostawienie dotychczasowego sposobu wyrażania stanowisk (opinie i wnioski)
 • zamieszczenie zapisów dotyczących trybu współpracy rady seniorów z organami gminy, w szczególności sposobu przekazywania dokumentów do zaopiniowania oraz terminu do wydania opinii
 • uzupełnienie tryb wyboru członków o zapisy dot. sytuacji gdy dwóch kandydatów na ostatnim miejscach otrzyma tę samą liczbę głosów, co doprowadziłoby do przekroczenia deklarowanej w Statucie liczby członków Rady. Proponujemy wybór pomiędzy tymi kandydatami w głosowaniu
 • uzupełnienie o tryb uzupełnienia składu rady po ustaniu członkostwa (Proponujemy, żeby w skład Rady wchodziła osoba, która otrzymała kolejno najwyższą liczbę głosów, a w przypadku braku takiej osoby wybory uzupełniające z zastrzeżeniem, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 m-cy)
 • proponujemy nadanie kompetencji Prezydium Rady - organ Rady z kompetencjami do kierowania bieżącymi sprawami Rady.

Rada Seniorów wszystkie zgłaszane powyżej propozycje weryfikowała w kontekście ewentualnego postępowania nadzorczego Wojewody, jednak zapisów tych, chociaż niektóre z nich stanowią powtórzenie zapisów ustawowych, nadzór prawny dotychczas nie kwestionował, wobec powyższego wnosimy o ich uwzględnienie w Statucie Cieszyńskiej Rady Seniorów.

 
Z poważaniem
 
 
 
Wiceprzewodnicząca
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Janina Cichomska

Cieszyn, 24 lutego 2020 roku

 
Szanowna Pani
 
Janina Cichomska
 
Cieszyńska Rada Seniorów

OPSN.0033.3.2020

W odpowiedzi na wniosek Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 14.02.2020 roku Nr BRM 033/W/22/2020 uprzejmie informuję, że nie wnoszę uwag co do zasadności zmiany statutu Cieszyńskiej Rady seniorów, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/353/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 roku. Wniosek ten został przekazany do Rady Miejskiej Cieszyna, aktualnie trwa ustalanie przebiegu prac nad zmianą Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów.

 
Z poważaniem
 
 
 
I Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Krzysztof Kasztura

Załączniki

wniosek pdf, 613 kB
odpowiedź pdf, 201 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane