W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

21_wniosek w sprawie przedstawienia informacji na temat świetlic i Klubów Seniora w Cieszynie

Wersja strony w formacie XML

Cieszyn 2020-02-12

BRM 0033/W/21/2020

 
Pani Gabriela Staszkiewicz
 
Burmistrz Miasta Cieszyna

WNIOSEK
Cieszyńskiej Rady Seniorów

dotyczy: informacji na temat świetlic i Klubów Seniora w Cieszynie

Z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2014 -2020, Rozdział 5.11 Funkcjonowanie osób starszych, Podrozdział 5.11.3 - opisujący zasoby systemu wsparcia dla osób starszych wynika, że w Cieszynie nie ma form wsparcia dziennego typu kluby seniora, świetlice dla osób starszych, dzienne ośrodki wsparcia. Tworzenie tych form wsparcia zaprojektowano jako działanie na lata 2014-2020 (Działanie 4.2.3), w ramach celu szczegółowego Wsparcie osób i rodzin w środowisku domowych, a na realizatora wyznaczono MOPS i organizacje pozarządowe.

Ponieważ realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych kończy się już w tym roku, w oparciu o informację I Zastępcy Burmistrza Miasta (OPSN.033.1.4.2019 z dnia 16.12.2019r.), że Strategia będzie diagnozowała środowisko osób starszych na podstawie danych wynikających z pracy środowiskowej i wymiany instytucjonalnej, przy wykorzystaniu narzędzi pozwalających zebranie pomocnych informacji, Cieszyńska Rada Seniorów zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat klubów seniora. świetlic seniora, czy innych nieformalnych grup seniorów, działających w Cieszynie oraz organizowanych przez nie form aktywności.

Prosimy również o podanie informacji o formach organizacyjnych, podstawach ich działania (Regulamin organizacyjny, Statut), siedzibach lub miejscach spotkań, liczbie członków, warunkach przystąpienia oraz osób, które organizują lub koordynują działalność klubu, świetlicy czy grupy seniorów (osób do kontaktu).

Cieszyńska Rada Seniorów występuje z powyższym wnioskiem, ponieważ zamierza podjąć działania w kierunku wydanie Niezbędnika, Informatora seniora (finansowanie Urząd Marszałkowski w Katowicach), który powinien zawierać kompleksową informację o systemie wsparcia osób starszych oraz wszelkie inne niezbędne dla seniorów informacje. Jeżeli nawet Informator nie powstanie, to za stworzeniem bazy Klubów Seniora i miejsc aktywności osób starszych przemawia również wiele innych przesłanek, w tym możliwość promowania i wieloaspektowego wspierania ich działalności.

 
Z wyrazami szacunku
 
 
 
Wiceprzewodnicząca
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Janina Cichomska

Cieszyn, 04 marca 2020 roku

 
Szanowna Pani
 
Janina Cichomska
 
Cieszyńska Rada Seniorów

OPSN.0033.5.2020

W odpowiedzi na wniosek Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 12.02.2020 Nr BRM 0033/W/21/2020 w sprawie informacji dotyczącej działania świetlic i Klubów Seniora w Cieszynie informuję, iż na terenie Gminy Cieszyn według posiadanych informacji działają następujące organizacje, które wpisują się swoją formą działania w miejsca przyjazne dla osób starszych i seniorów.

 • Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji prowadzi działalność społeczną, oświatową, kulturalną i rekreacyjną przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 17 49. Przy ww. Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji działa Osiedlowy Klub Seniora.
 • Klub Seniora prowadzony przez Pana Stanisława Chełmińskiego w Cieszyńskim Ośrodku Kultury "Dom Narodowy" gdzie odbywają się cotygodniowe spotkania Klubu Seniora w każdy wtorek w godzinach 9.00-16.00.
 • Klub Seniora przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie pod opieką Pani Barbary Płusy. Klub przeznaczony dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło nr 6, Towarzystwa Miłośników Regionu, które wpisuje się w międzypokoleniowa integrację pod opieką Pani Jadwigi Chlebik.
 • Macierz Ziemi Cieszyńskiej Koło nr 2, Dyskusyjny Klub Propozycji, którym opiekuje się Pan Eugeniusz Rabe, spotkania odbywają się w Cieszyńskim Ośrodku Kultury " Dom Narodowy".
 • Koło Gospodyń Wiejskich - Cieszyn Pastwiska mające swoja siedzibę przy Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn - Pastwiska ul. Hażlaska 116.
 • Koło Gospodyń Wiejskich Cieszynianka - mające swoja siedzibę przy Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn - Marklowice ul. Zagrodowa 2.
 • Koło Gospodyń Wiejskich - Mnisztwo mające swoja siedzibę przy Domu Macierzy Szkolnej, ul. Słowicza 10.

Zadania skierowane do seniorów na terenie Gminy Cieszyn są również realizowane przez organizacje pozarządowe takie jak:

 • Polski Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Cieszynie, ul. Głęboka 58, zadanie pt. "Z patriotyzmem na co dzień".
 • Stowarzyszenie "Via Musica", ul. Niemcewicza 2, zadanie pt. "IV Muzyczna Akademia Seniorów SARAT Cieszyn 2020".
 • Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej, ul. Katowicka 1.
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Cieszyn, ul. Stary Targ 9.

Wyróżniającym się miejscem spotkań osób starszych i seniorów jest Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 15, która wspiera realizacje działań z zakresu edukacji medialnej takiej jak: kursy komputerowe dla seniorów z podziałem na grupy, pogotowie smartfonowe, angielski dla seniora. Biblioteka również prowadzi szereg cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w ramach spotkań różnych klubów miedzy innymi: Klubu Miłośników dobrej książki, Dyskusyjny klub książki, Biblioteczny rękodzielnik i inne.

Jestem otwarty na dalszą współpracę z Cieszyńska Radą Seniorów w kierunku działań utworzenia kompleksowej informacji o systemach wsparcia osób starszych w Gminie Cieszyn.

 
Z poważaniem
 
 
 
I Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Krzysztof Kasztura

Załączniki

wniosek pdf, 479 kB
odpowiedź pdf, 660 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane