W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

19_wniosek w sprawie przeprowadzenia diagnozy środowiska osób straszych

Wersja strony w formacie XML

Cieszyn 2019-11-28

BRM 0033/W/19/2019

 
BURMISTRZ MIASTA
 
Pani
 
Gabriela Staszkiewicz

WNIOSEK

dotyczy: przeprowadzenia diagnozy środowiska osób starszych

Cieszyńska Rada Seniorów biorąc pod uwagę sukcesywny wzrost udziału osób starszych w populacji miasta, celem dostosowania miejskiej polityki senioralnej do rzeczywistych potrzeb seniorów, wnioskuje o przeprowadzenie diagnozy środowiska osób starszych.

Wiadomym jest, że środowisko osób 60+ nie jest jednorodne. W grupie seniorów są różne profile osobowe tj. są wycofani, niesprawni, etatowe babcie, średnio aktywni, superaktywni i seniorzy całkowicie zależni. Wszystkie te profile należy uwzględnić w miejskiej polityce senioralnej, co zdecydowanie ułatwi przeprowadzenie diagnozy środowiska osób starszych.

Diagnoza pozwoli na sporządzenie raportu potrzeb aktywności i typów cieszyńskich seniorów oraz rekomendacji, które staną się podstawą do dalszych działań Miasta i Rady na rzecz cieszyńskich seniorów. Przeprowadzenie diagnozy będzie miało istotny wpływ na budowanie oparcia środowiskowego, aby grupa osób zależnych jak najdłużej mogła pozostawać w swoim dotychczasowym środowisku życia. Badania pozwolą również określić główne motywacje i bariery w kontekście aktywności i oferty skierowanej dla osób starszych.

Uzasadnieniem dla przeprowadzenia diagnozy jest również fakt, że w 2020 roku kończy się realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Cieszyna na lata 2015 -2020 oraz Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010-2020. Dla opracowania tych kluczowych dla miasta dokumentów strategicznych niezbędna będzie przeprowadzenie diagnozy społeczno - gospodarczej i na jej podstawie sformułowanie nowych celów i zadań dla zidentyfikowanych kierunków priorytetowych. W ocenie Cieszyńskiej Rady Seniorów, starzenie się mieszkańców staje się jednym z ważniejszych wyzwań dla miasta i winno mieć odzwierciedlenie w działaniach zaprojektowanych w nowych dokumentach strategicznych.

Rada Seniorów deklaruje zaangażowanie i wolę współpracy w tym temacie.

 
Z poważaniem
 
 
 
Wiceprzewodnicząca
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Janina Cichomska

Cieszyn, 16 grudnia 2019 roku

 
Szanowna Pani
 
Janina Cichomska
 
Cieszyńska Rada Seniorów

OPSN.033.1.4.2019

W związku z wnioskiem Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 28.11.2019 r. w sprawie dotyczącej diagnozy środowiska osób starszych, Informuję, że prace nad strategiami będą opierały się o dane statystyczne, dane posiadane przez miejskie jednostki organizacyjne oraz dane wynikające z innych dokumentów strategicznych obowiązujących lokalnie jak i ponadlokalnie.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna, będzie również diagnozowała środowisko osób starszych na podstawie własnych danych wynikających z pracy środowiskowej i wymiany instytucjonalnej.

Gminna Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna, w ramach przeprowadzanych ankiet, wywiadów czy też innych narzędzi pozwalających zebrać pomocne informacje, które będą dotyczyły różnych zagadnień i badań w zakresie środowiska osób starszych.

Zebranie danych dostępnych z poszczególnych jednostek miejskich dotyczących środowiska osób starszych będzie wskazaniem do podejmowania kompleksowych działań pomocowych wobec osób w podeszłym wieku. Jeżeli zebrane dane i analiza będzie niewystarczająca wtedy zostanie podjęta decyzja, co do dalszej diagnozy środowiska osób starszych.

 
Z poważaniem
 
 
 
I Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Krzysztof Kasztura

Załączniki

wniosek pdf, 446 kB
odpowiedź pdf, 313 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane