W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

18_wniosek w sparwie opracowania i wdrożenia programu pomocy sąsiedzkiej

Wersja strony w formacie XML

Cieszyn 2019-11-28

BRM 0033/W/18/2019

 
BURMISTRZ MIASTA
 
Pani
 
Gabriela Staszkiewicz

WNIOSEK

w sprawie: opracowania i wdrożenia programu pomocy sąsiedzkiej

Cieszyńska Rada Seniorów analizując działania, wpisane do kanonu dobrych praktyk, podejmowane na rzecz osób starszych w innych miastach, za zasadne uznała budowanie w Cieszynie systemu pomocy sąsiedzkiej, jako formy wsparcia środowiskowego. W pomocy sąsiedzkiej wsparcie ma formę usługi świadczonej na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i schorowanych przez grupę aktywnych mieszkańców gminy na podstawie kontraktu socjalnego.

Pomoc sąsiedzka jest dobrym aktywizującym i integrującym lokalne środowisko rozwiązaniem. Jest rozwiązaniem tańszym od usług opiekuńczych i całodobowych form pomocy czyli jest rozwiązaniem przyjaznym dla budżetu miasta, a co najważniejsze pozwala osobom starszym pozostawać w dotychczasowym środowisku życia. Zaletą pomocy sąsiedzkiej jest to, że oprócz poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych rozbudza wrażliwość, empatię i poczucie odpowiedzialności w środowisku, integruje społeczności lokalne i wzmacnia więzi społeczne.

Rada Seniorów dostrzegając potrzebę wdrożenia pomocy dla seniorów oraz aktywizacji lokalnego środowiska w kierunku tworzenia systemów wsparcia i samoorganizacji wnioskuje o opracowanie i wdrożenie w Cieszynie Programu pomocy sąsiedzkiej. W załączeniu Program pomocy sąsiedzkiej z Przemyśla.

W uzasadnieniu Rada wskazuje, na dynamiczny przyrost osób w wieku 60+ oraz konieczność dostosowania miejskich polityk społecznych na wyzwania jakie niesie ze sobą zwiększanie udziału osób starszych w populacji, a także na społeczne i ekonomiczne konsekwencje tego naturalnego procesu. Ważne jest, aby w polityce senioralnej nie zapominano o seniorach, którzy ze względu na stan zdrowia i ograniczenia funkcjonalne, nie tylko nie są w stanie podjąć aktywności ale sami potrzebują wsparcia. W ocenie Rady Seniorów Dom Spokojnej Starości, to ostateczność, gdy zawiodą wszystkie inne formy pomocy. W polityce senioralnej, w ramach działań adresowanych do osób zależnych, należy stawiać na dzienne formy opieki, które są bardziej efektywne społecznie i ekonomicznie. Istotne znaczenie ma budowanie szerokiego wsparcia środowiskowego i rozwój tych form pomocy, które pozwolą seniorom jak najdłużej pozostawać w swoim dotychczasowym środowisku życia. Dlatego opracowanie i wdrożenie Programu pomocy sąsiedzkiej znajduje uzasadnienie.

Załączniki:

  1. Program "Pomoc sąsiedzka w gminie Przemyśl"
 
Wiceprzewodnicząca
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Janina Cichomska

Cieszyn, 16 grudnia 2019 roku

 
Szanowna Pani
 
Janina Cichomska
 
Cieszyńska Rada Seniorów

OPSN.033.1.3.2019

W związku z wnioskiem z dnia 28.11.2019 r. dotyczącego opracowania i wdrożenia programu pomocy sąsiedzkie], informuję, że obecnie działania te są częściowo realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie dla osób w podeszłym wieku, tj.:

  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, obecnie z tej formy pomocy korzysta 39 osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości - zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
  • kierowana i naliczana odpłatność osobom, które wyrażają wolę pójścia do domu pomocy społecznej. Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 128 osób z terenu naszej Gminy.
  • spotkania w ramach Punktu Wolontariatu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. "Społecznik" nie tylko towarzyszy beneficjentowi, ale niesie pomoc w czynnościach dnia codziennego. Spotkania mają charakter terapeutyczny poprzez możliwość zwierzenia się z trudnych spraw, wygadania się czy powspominania. Kontakt z wolontariuszem sprzyja budowaniu relacji, daje wsparcie osobie starszej a wolontariuszowi ułatwia zdobywanie doświadczenia i mądrości życiowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie rozważał w przyszłym roku możliwość opracowania pomocy sąsiedzkiej po dokonaniu analizy, zapotrzebowania wśród środowiska osób starszych do skorzystania z proponowanej pomocy sąsiedzkiej oraz po analizie możliwości finansowych.

 
Z poważaniem
 
 
 
I Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Krzysztof Kasztura

Załączniki

wniosek pdf, 476 kB
załącznik pdf, 135 kB
odpowiedź pdf, 416 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane