W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwane dalej: RODO, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 95 250, sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl;

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować poprzez e-mail na adres joannadlugokecka@mzd.cieszyn.pl;

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO celem wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

a) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2018, poz.2068 z późn. zm.)

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

d) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.),

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja spraw z zakresu:

- windykacji należności z tytułu opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, aktualizacja tytułów),

- prowadzenia obsługi finansowo-księgowej w zakresie opłaty dodatkowej, - przygotowywania i przekazywania dokumentacji do składnicy akt w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie.

Państwa dane będą przechowywane zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.).

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

a) inne podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,

b) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi pocztowe, bankowe, usługi informatyczne, kurierskie, ubezpieczeniowe, usługi obsługi prawnej.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Państwa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

  1. Podane przez Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane