W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 24 października 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Cieszyńskiego (znak pisma GL.RUZ.4230.15.2022.2.BS)

Gliwice, 24 października 2022r.

GL.RUZ.4230.15.2022.2.BS

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4, art. 156 § 1, art. 157 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000), art. 14 ust. 4, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz 2233 ze zmianami)

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 4 września 2017r. znak WS.6341.125.2017 udzielającej "KARTON-PAK", ul. Mleczna 13, 43-400 Cieszyn pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachów Zakładu na działkach nr 40/1, 40/4, 40/5 obr. 73 przy ul. Mlecznej 13 w Cieszynie dwoma istniejącymi wylotami do cieku Krasna: wylotem Φ 200 mm w km 1+200 w ilości max. 17,82 m3/godz., średniej 10,4 m3/dobę, max. 2 345 m3/rok współrzędne geograficzne wylotu N: 49°44'58,77" E: 18°40'54,95" i wylotem Φ 150 mm w km 1+830 w ilości max. 11,04 m3/godz., średniej 6,5 m3/dobę, max. 1 130 m3/rok współrzędne geograficzne wylotu N: 49°45'00,56" E: 18°40'56,40".

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, którą przewiduje się do dnia 25 listopada 2022 r.;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w RZGW w Gliwicach, 44 100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w Wydziale zgód wodnoprawnych (pokój nr 305, tel. 32 7774993, 32 774928);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
p.o. Z-CA DYREKTORA
 
 
 
Jolanta Chochół

Załączniki

Powiadom znajomego