W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Postanowienie Starosty Cieszyńskiego z dnia 25-11-2021 roku (nr pisma WB.6740.1261.2019/2021.JS )

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

Cieszyn, dnia 25-11-2021 roku

WB.6740.1261.2019/2021.JS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz.735, 1491),

postanawiam

sprostować na żądanie strony oczywistą omyłkę zawartą w Decyzji nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Cieszyńskiego z dnia 16-06-2020 roku (znak: WB.6740.1261.2019.2020.TB), zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej - nr 390072S" w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinka od Al. Łyska do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8", na działkach nr 212 i 29 obręb 53, działkach nr 71, 53/57, 53/90, 53/93 (53/86), 53/91(53/66), 53/95(53/89), 53/72 i 53/69, obręb 56, działkach nr 2/60, 2/91, 2/89, 2/36, 2/141, obręb 57 i działce nr 82, obręb 60 w Cieszynie oraz zatwierdzającej projekt budowlany dla Inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej - nr 390072S w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 390072S - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinka od Al. Łyska do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8", a mianowicie

zapis:

7. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

LP. Numer działki Numer działki pierwotnej Gmina/Obręb Oznaczenie podmiotu na którego rzecz ma nastąpić przejęcie
1. 53/93 53/86 Cieszyn obr. 56 Gmina Cieszyn
2. 53/95 53/89 Cieszyn obr. 56 Gmina Cieszyn
3. 53/91 53/66 Cieszyn obr. 56 Gmina Cieszyn

zastąpić:

7. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

LP. Numer działki Numer działki pierwotnej Gmina/Obręb Oznaczenie podmiotu na którego rzecz ma nastąpić przejęcie
1. 53/93 53/86 Cieszyn obr 56 Gmina Cieszyn
2. 53/95 53/89 Cieszyn obr. 56 Gmina Cieszyn
3. 53/91 53/66 Cieszyn obr. 56 Gmina Cieszyn
4. 53/90 _ Cieszyn obr. 56 Gmina Cieszyn

Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, zostało zakończone wydaniem Decyzji nr 2 Starosty Cieszyńskiego z dnia 16-06-2020 roku (znak: WB.6740.1261.2019.2020.TB) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zawierającej w swej treści błąd polegający na nie wpisaniu w pkt III.7 (dotyczącym oznaczenia nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna) - działki nr 53/90, obręb 56 w Cieszynie. Zgodnie z wnioskiem Inwestora ww. działka nr 53/90, obręb 56 w Cieszynie stanie się w całości własnością jednostki samorządu terytorialnego. Działka ta została wymieniona w pkt. I sentencji ww. decyzji, ale nie została wymieniona w pkt III.7 (na drugiej stronie przedmiotowej Decyzji nr 2). Niniejszy błąd jest oczywistą omyłką.

W związku z powyższym postanowiono, jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 
z up. Starosty
 
 
 
Janusz Stasica
 
Naczelnik
 
Wydział Architektury i Budownictwa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane