Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Burmistrz Miasta Cieszyna

 prowadzący postępowanie: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 43- 400 Cieszyn, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl, tel. 33 47 94 272, fax: 33 47 94 202;

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy  u dzieci 5-letnich,  uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”, w okresie od 10 stycznia 2020r.  do 30 czerwca 2020 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 117, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Cieszyna oraz na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

a)    nazwę i siedzibę oferenta;

b)   oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Pilotażowego programu profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” (stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r.), ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert;

c)    oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji higienistki stomatologicznej bądź lekarza stomatologa zgodnie z pkt. IV.2 „Pilotażowego programu profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”;

d)   cenę brutto za wykonanie poszczególnych elementów programu, wskazanych w formularzu oferty.


W konkursie ofert mogą uczestniczyć osoby/podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy  u dzieci 5-letnich,  uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” – oferta”, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, parter.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 14.00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 14.15 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 117.


Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.


Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zmiany warunków konkursu.


Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia  konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie miasta dotyczących programu).

 

Organizator dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych, tj. dotyczących realizacji zadania w wybranych przedszkolach (jednym lub więcej).


Zgodnie z art. 48b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), do przeprowadzenia niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.Załączniki

Wzór umowy pdf, 153 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij