Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


WOOŚ.420.137.2018.RK1.8 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
znak: WOOŚ.420.137.2018.RK1.8
z 27 grudnia 2018 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) dalej zwaną ustawą o udostępnianiu informacji, zawiadamia strony postępowania,
  • art. 38 art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji zawiadamia społeczeństwo, 


że 27 grudnia 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak:

WOOŚ.420.137.2018.RK1.7, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci cieplnej przyłączy odbiorczych do budynków przy ul. 3 Maja w Cieszynie”
Od decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania.
Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w godzinach 800-1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (32) 42 06 800. Informuje, że od 3 grudnia 2018 r. nastąpi zmiana siedziby organu na Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 317.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij