Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA
INFORMUJĄCE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM Z UDZIAŁEM
SPOŁECZEŃSTWA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA
MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Stosownie do art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) informuję, że w związku z otrzymaniem w dniu 20 czerwca 2017 r. dokumentacji w postaci raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz gazu LPG na działce nr 86/1 obr. 45 przy ul. Górnej 21 w Cieszynie, Burmistrz Miasta Cieszyna przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, w sposób zapewniający możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przewiduje się budowę w zachodniej części działki nr 86/1 obr. 45 obiektu całodobowej stacji paliw, zaopatrującej w paliwa pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe. W skład obiektu projektowanej stacji wejdą: parterowy budynek pawilonu biurowo-sklepowego z zapleczem socjalnym, wiata z 3 dystrybutorami paliw płynnych i gazu, stanowisko zrzutu paliw z autocysterny, drogi wewnętrzne wraz z czterema miejscami parkingowymi, instalacje techniczne (zaopatrzenie w media, monitoring, oświetlenie), boks odpadowy i stanowisko odkurzania. Magazynowanie benzyn bezołowiowych i oleju napędowego następować będzie w dwóch podziemnych zbiornikach paliwowych o pojemności 50 m3, natomiast magazynowanie skroplonego gazu LPG realizowane będzie za pomocą podziemnego zbiornika o pojemności 20 m3.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wszczęte zostało na wniosek przedłożony w dniu 16 grudnia 2016 r. przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością FLUO z siedzibą w Cieszynie przy ul. Górnej 21, którą reprezentuje pan Łukasz Gruzel – Prezes Zarządu. Organem prowadzącym postępowanie, właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozpatrzenia wniosków i uwag oraz wydania decyzji w sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 przytoczonej powyżej ustawy jest Burmistrz Miasta Cieszyna. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień – zgodnie z art. 77 przywołanej ustawy – są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie.

Z całością dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (postanowienie znak WOOŚ.4242.79.2017.RK1 z dnia 11 lipca 2017 r.) oraz opinią wyrażoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie (znak ONS ZNS 524/2/17 z dnia 28 lipca 2017 r.), można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, pokój 117, w godzinach pracy Urzędu. W Urzędzie Miejskim w Cieszynie można również składać wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi bądź wnioski winny być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 29 cytowanej ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.


Z up. Burmistrza Miasta       
Aleksander Dorda
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij