W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.401.2021

Zarządzenie Nr 0050.401.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3472)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości.
 2. Wyznaczam 27 lipca 2021 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 9 sierpnia 2021 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i zamieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 4. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach podlega publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:
  1. Urszula Szkutek - Kierownik Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
  2. Joanna Haratyk - Inspektor Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
  3. Aldona Czyż - Inspektor Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Na przewodniczącego Zespołu powołuję Urszulę Szkutek - Kierownika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Kierownikowi Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

RAPORT
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Nr 0050.401.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2021 r. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), zaś ich tryb określony został w uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3472). Nadzór nad przebiegiem projektu sprawował Zespół powołany zarządzeniem Nr 0050.401.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lipca 2021 r.

Konsultacje trwały od dnia 27 lipca 2021 roku do dnia 9 sierpnia 2021 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale: na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na stronie internetowej Cieszyna.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały, złożona przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z § 3 ust. 4 załącznika uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

Cieszyn, dnia 19 sierpnia 2021 r.

Podpisali:

Członkowie Zespołu ds. konsultacji projektu

 1. Urszula Szkutek Kierownik Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji
 2. Joanna Haratyk Inspektor Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji
 3. Aldona Czyż Inspektor Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane