Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Ogłoszenie mieszkań do remontu własnym staraniem i na własny koszt - ul. Głęboka 37, Pl. Dominikański 4, ul. Stalmacha 4

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZAKŁAD     BUDYNKÓW     MIEJSKICH     W   CIESZYNIE   

SPÓŁKA   Z  O.O.  UL. LIBURNIA   2a          

 

p o d a j e   d o   w i a d o m o ś c i

                                                      

wolne  lokale,  których  najem  może  nastąpić  na  rzecz  osób  zobowiązujących  się  do wykonania  w  lokalu  remontu  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  z  przeznaczeniem  na  cele  mieszkalne .

 

1.  ul. Głęboka  nr  37

Lokal  położony  na  I  piętrze  budynku,  składa  się  z  1  pomieszczenia  przedzielonego

ścianką  z  płyt  pilśniowych.

Ogólna powierzchnia  -  33.60 m2 .

Zakres  robót  do  wykonania :

-       wydzielenie  i  wykonanie  łazienki,

-       wymiana  okien  oraz  stolarki  drzwiowej,

-       ułożenie  wykładzin  podłogowych,

-       wymiana  instalacji  wodno-kanalizacyjnej,  łącznie  z  wykonaniem  nowego  pionu kanalizacyjnego,

-       wymiana  instalacji  elektrycznej,

-       wymiana  instalacji  gazowej,

-       rozbiórka  pieca  kaflowego,

-       wykonanie  ogrzewania  etażowego,

-       zamurowanie  wnęki  w  ścianie  graniczącej  z  sąsiednim  mieszkaniem,

-       malowanie  całego  mieszkania,

-       zakup  i montaż  urządzeń  higieniczno – sanitarnych  i  kuchennych.

Orientacyjny  koszt  remontu :   ~ 42.000,-  zł.

 

 

2.  Pl. Dominikański  nr  4

Lokal  położony  na  II  piętrze  budynku,  składa  się  z  2  pokoi,  kuchni,  wc  w  korytarzu.

Ogólna  powierzchnia  -  86.16 m2.

 

Zakres  robót  do  wykonania :

-       wykonanie  łazienki,

-       przebudowa  piecy  kaflowych  lub  zmiana  sposobu  ogrzewania,

-       ułożenie  wykładzin  podłogowych,

-       wymiana  instalacji  elektrycznej,

-       wymiana  instalacji  wodno – kanalizacyjnej,

-       wymiana  instalacji  gazowej,

-       malowanie  całego  mieszkania,

-       zakup  i  montaż  urządzeń  higieniczno - sanitarnych  i  kuchennych.

Orientacyjny  koszt  remontu :  ~  35.000,- zł

 

 

3.  ul. Stalmacha  nr  4  (po  pożarze)

Lokal  położony  na  I  piętrze  budynku,  składa  się  z  2  pokoi,  kuchni,  łazienki  wraz  z  wc  i  przedpokoju.

Ogólna  powierzchnia  -  69.99 m2.

 

Zakres  robót  do  wykonania :

-       wymiana  instalacji  elektrycznej,

-       wymiana  instalacji  wodno – kanalizacyjnej,

-       wymiana  instalacji  gazowej,

-       naprawa  lub  wymiana  instalacji  domofonowej,

-       wykonanie  centralnego  ogrzewania,

-       montaż  rury  kwasoodpornej  w  przewodzie  kominowym,

-       wymiana  kratek  wentylacyjnych  z  zachowaniem  wentylacji  w  kuchni  i  łazience,

-       rozbiórka  pieców  kaflowych,

-       konserwacja  i  malowanie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,

-       remont  podłogi  w  kuchni,

-       zerwanie  obniżonego  sufitu  w  przedpokoju,

ponadto  w  łazience:

-       zerwanie  obniżonego  sufitu,

-       skucie  posadzki  betonowej,

-       wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej,

-       wykonanie  posadzki  wykończonej  płytkami  podłogowymi,

-       ułożenie  płytek  ściennych  w  miejscach  najbardziej  narażonych  na  działanie  wody,

-       wymiana  drzwi  („70tki”  zastąpić  „80tkami”),

dodatkowo  w  pokoju,  w  którym  doszło  do  pożaru:

-       skucie  i  wykonanie  tynków  ściennych,

-       zerwanie  sufitu  wykonanego  z  desek  wykończonego  tynkiem  na  soszynie,

-       wykonanie  sufitu  z  płyt  gipsowych  na  konstrukcji  z  kształtowników  stalowych  wraz z  ociepleniem,

-       zerwanie  i  wykonanie  nowej  podłogi,

-       malowanie  całego  mieszkania,

-       zakup  i  montaż  urządzeń  higieniczno - sanitarnych  i  kuchennych.

Orientacyjny  koszt  remontu:  ~  40.000,- zł

Osoby  zainteresowane  wynajęciem  lokalu  do  remontu  mogą  składać  wnioski  /na  drukach  pobranych  w  ZBM  Sp. z o.o./  w  terminie  do  30  maja  2008  roku.

Złożone  wnioski  rozpatrywane  będą  zgodnie  z  zasadami  dotyczącymi  kwalifikowania osób  do  umowy  najmu  lokali  mieszkalnych  wymagających  remontu .

I. Kryteria  dotyczące  osób  ubiegających  się  o  najem  lokalu  do  remontu

1)  Kryteria  dochodowe :

      a. -  gospodarstwo  domowe  wieloosobowe  -  dochód  na  jednego  członka  rodziny  nie może  być  niższy  niż  150%  najniższej  emerytury  i  nie  może  przekraczać  400%

         najniższej  emerytury,

         -  gospodarstwo  domowe  jednoosobowe  -  dochód  nie  może  być  niższy  niż  250 %najniższej  emerytury  i  nie  może  przekraczać  400%  najniższej  emerytury ,

      b. udokumentowanie  dochodu  brutto  obejmuje  okres  3  miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku .

2)  Pozostałe  kryteria :

      a.  o  najem  lokalu  do  remontu  może  ubiegać  się  osoba  zamieszkała  co  najmniej  3  ostatnie  lata  w  granicach  administracyjnych  Cieszyna .

     b.  wnioskodawca  nie  może  posiadać  tytułu  prawnego  do  innego  samodzielnego lokalu  mieszkalnego  z  wyjątkiem  osób: 

         -  których  tytuł  prawny  do  lokalu  wynika  z  decyzji  administracyjnej  wydanej  pod   rządami  Prawa  Lokalowego  i  dotyczy  lokalu  mieszkalnego  w  budynku  prywatnym

         lub 

         -  które  mają  zawarte  umowy  o  najem  lokali  mieszkalnych  z  właścicielem        budynku  /osoba  fizyczna/  lub  lokalu  mieszkalnego  stanowiącego  odrębną  nieruchomość  bądź  z  osobą,  której  przysługuje  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do lokalu.

II. Kwalifikacja  wniosków

1) Wnioski  rozpatrywane    w  terminie  do  1  miesiąca  od  daty  zakończenia  składania   

     wniosków .

2) Wcześniejsze  złożenie  wniosku  o  najem  lokalu  mieszkalnego  z  zasobów  komunalnych  nie  pozbawia  wnioskodawcy,  który  spełnia  warunki  określone  w  pkt  I.  możliwości  ubiegania  się  o  najem  lokalu  do  remontu.

3) Wniosek,  który  nie  spełnia  kryteriów  określonych  w  pkt  I.  nie  podlega  dalszemu rozpatrywaniu.

4) W  przypadku,  gdy  kilku  wnioskodawców  spełnia  wszystkie  wymagane  warunki, 

    o  pierwszeństwie  decydują  aktualne  warunki  mieszkaniowe  wnioskodawców  ustalone 

    według  zasad  przyjętych  do  kwalifikacji  lokali  komunalnych  i  do  zawarcia  umowy   

    zostaje  wskazana  osoba,  która  w  kwalifikacji  punktowej  warunków  zamieszkania  uzyskała  największą  ilość  punktów. 

5) Informacja  o  zakwalifikowaniu  osoby  do  zawarcia  umowy  najmu  na  lokal  mieszkalny   do  remontu  będzie  wywieszona  na  tablicy  ogłoszeń  ZBM  Spółka  z  o.o. na  okres  14  dni.

6) Z  osobą  zakwalifikowaną  ZBM  Spółkę  z  o.o.  zawiera  umowę  określającą  sposób

    rozliczeń  z  poniesionych  nakładów,  natomiast  do  określenia  wysokości  czynszu  stosuje  się stawki  czynszu  uchwalone  przez  Burmistrza  Miasta.

7) Osoba  zakwalifikowana  do  najmu  w  tym  trybie  zostaje  poinformowana  o konieczności  sporządzenia  dokumentacji  technicznej  oraz  dokonania  niezbędnych  uzgodnień wymaganych  dla  danego  zakresu  robót  budowlanych.

8) Osoby,  których  wnioski  zostały  rozpatrzone  negatywnie, ZBM  Spółka  z  o.o.  powiadamia  na  piśmie   niezwłocznie  po  zakończeniu  procedury  kwalifikacyjnej.

9) Wnioski  rozpatrzone  negatywnie  będą  uwzględniane  przy  kolejnym  rozdziale  jedynie w  przypadku  ponownego  złożenia  wniosku  przez  wnioskodawcę.

10) Osoby  zakwalifikowane  do  najmu  lokalu  do  remontu  będące  równocześnie  na liście 

    osób  oczekujących  na  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  na  czas nieoznaczony   będą  skreślone  z  tej  listy .


ogłoszenie o wyborze wniosku - Stalmacha 4
ogłoszenie o wyborze wniosku - Pl. Dominikański 4
ogłoszenie o wyborze wniosku - Głęboka 37

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij